Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Piotrkowa Trybunalskiego. Co warto zobaczyć w Piotrkowie Trybunalskim

Chcesz poznać zabytki Piotrkowa Trybunalskiego? Oto rejestr zabytków Piotrkowa Trybunalskiego! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Piotrkowie Trybunalskim ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Piotrków Trybunalski.

Mapa zabytków Piotrkowa Trybunalskiego
Mapa z zabytkami miasta Piotrków Trybunalski

Co warto zobaczyć w Piotrkowie Trybunalskim - zabytki Piotrkowa Trybunalskiego

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Piotrkowie Trybunalskim? Dowiedz się, czy w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Piotrkowa Trybunalskiego.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Piotrkowie Trybunalskim. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Piotrkowa Trybunalskiego.

Zabytki w Piotrkowie Trybunalskim

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim.

Zabytki Piotrkowa Trybunalskiego
Liczba zabytków w mieście Piotrków Trybunalski z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Piotrkowie Trybunalskim jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Piotrkowa Trybunalskiego w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Piotrkowie Trybunalskim lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Piotrkowa Trybunalskiego,
 • MPZP Piotrkowa Trybunalskiego,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Piotrkowie Trybunalskim.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Piotrkowie Trybunalskim?

Ochroną zabytków w Piotrkowie Trybunalskim zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Piotrkowie Trybunalskim są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Piotrkowa Trybunalskiego.
 2. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi gminną ewidencję zabytków Piotrkowa Trybunalskiego, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Piotrków Trybunalski zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Piotrkowa Trybunalskiego

Gminną ewidencję zabytków Piotrkowa Trybunalskiego prowadzi Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Piotrkowa Trybunalskiego?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Piotrkowa Trybunalskiego następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Piotrkowa Trybunalskiego nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Piotrkowa Trybunalskiego oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Piotrkowa Trybunalskiego. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Piotrkowa Trybunalskiego nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Piotrkowa Trybunalskiego, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Piotrków Trybunalski, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Piotrków Trybunalski dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Piotrków Trybunalski z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Piotrków Trybunalski!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Wykaz zabytków w Piotrkowie Trybunalskim

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 2

Klasztor


Piotrków Trybunalski, Juliusza Słowackiego 2

Kościół bernardynów pw.Podwyższenia Krzyża Świętego (d.Znalezienia Krzyża Świętego, a następnie MB Anielskiej i Krzyża (...)

Kościół, ob. rektorski pw. Matki Boskiej Śnieżnej


Piotrków Trybunalski, Rycerska 3

Kościół pw.MB Śnieżnej (dawniej św.Katarzyny Sieneńskiej) wraz z klasztorem tworzą zespół będący przykładem wczesnobarokowego (...)

Zamek


Piotrków Trybunalski, Kasztelańska 9

Zespół zamkowo-parkowy w Bykach stanowi ciekawy przykład położonej w obrębie parku, niejednorodnej chronologicznie, (...)

Kościół pw. św. Franciszka Ksawerego


Piotrków Trybunalski, Pijarska 4

Kościół pw.św.Franciszka Ksawerego wraz z budynkami obu kolegiów tworzą dobrze zachowany jezuicki kompleks szkolny.

Kamienica


Piotrków Trybunalski, Łazienna-Mokra 2

Jedna z najcenniejszych kamienic Starego Miasta.

Kościół parafialny pw. św. Jakuba


Piotrków Trybunalski, Krakowskie Przedmieście 2

Kościół pochodzący z XV wieku, jest cennym przykładem gotyckiej architektury sakralnej z późniejszymi elementami renesansowymi (...)

Willa "Wanda"


Piotrków Trybunalski, Jarosława Dąbrowskiego 14

Willa powstała na pocz. XX w. w elewacji frontowej zdobiona detalem secesyjnym.

Kamienica


Piotrków Trybunalski, Farna 2

Jedna z najstarszych kamienic mieszczańskich w Piotrkowie Trybunalskim

Kamienica


Piotrków Trybunalski, Farna 6

Kamienica w centrum miasta wzniesiona na piwnicach z XVII w.

Kamienica


Piotrków Trybunalski, Rynek Trybunalski 7

Kamienica z poł.XIX w.z zachowanym historycznym układem funkcjonalnym, stanowiąca element układu urbanistycznego Rynku (...)

Kamienica


Piotrków Trybunalski, Grodzka 1

Kamienica mieszczańska, wzniesiona w obrębie Starego Miasta, w połowie XVIII wieku.

Kamienica


Piotrków Trybunalski, Rynek Trybunalski 4

Kamienica tworząca pierzeję Rynku Trybunalskiego w Piotrkowie.

Kamienica


Piotrków Trybunalski, Rynek Trybunalski 9

Historia obiektu Parcela przy Rynku Trybunalskim rozmierzono prawdopodobnie w XVI w.

D. mury miejskie


Piotrków Trybunalski, Garncarska 2

Fragmenty murów miejskich z XIV w. w Piotrkowie Trybunalskim.

Cmentarz żydowski


Piotrków Trybunalski, Spacerowa/Kręta

Jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich na terenie województwa łódzkiego. Nekropolia z różnymi typami nagrobków, (...)

Synagoga duża


Piotrków Trybunalski, Jerozolimska 29

Kamienica mieszczańska wzniesiona w obrębie Starego Miasta w połowie XVIII w.

Kamienica


Piotrków Trybunalski, Stanisława Konarskiego 4

Kamienica mieszczańska wzniesiona w obrębie Starego Miasta na początku XVIII w.

Park miejski im. Józefa Poniatowskiego


Piotrków Trybunalski

Park miejski, z 1916 r.zaprojektowany przez Józefa Skrobanka o cechach ogrodów włoskich i francuskich.

Dom mieszkalny


Piotrków Trybunalski, Plac Stefana Czarnieckiego 9

Zajazd pod Matką Boską, dom mieszkalny przy jednym z głównych placów miasta.

Kamienica


Piotrków Trybunalski, Jarosława Dąbrowskiego 15

Kamienica czynszowa z XIX w. o bogatym wystroju elewacji i wnętrz.

strona 1 / 2

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: