Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Piotrków Trybunalski w liczbach

Geoportal Piotrków Trybunalski
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Piotrków Trybunalski

Piotrków Trybunalski, miasto w województwie łódzkim, powiat Piotrków Trybunalski.

Powierzchnia miasta Piotrków Trybunalski wynosi 67 km2, zajmuje 1994 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Piotrków Trybunalski zamieszkuje 72 250 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 51 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Piotrków Trybunalski wynosi 1 075, jest 157 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Piotrków Trybunalski. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Piotrków Trybunalski prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Piotrków Trybunalski.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Piotrków Trybunalski: 671994
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Piotrków Trybunalski: 3,55196
Lesistość w % w mieście Piotrków Trybunalski: 20,51332
Ludność na 1 km2 w mieście Piotrków Trybunalski: 1 075157
Liczba ludności ogółem w mieście Piotrków Trybunalski: 72 25051
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Piotrków Trybunalski: -11,52151
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Piotrków Trybunalski: --
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Piotrków Trybunalski: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Piotrków Trybunalski: 16,16-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Piotrków Trybunalski: 67,6-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Piotrków Trybunalski: 107551
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Piotrków Trybunalski: 10,175
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Piotrków Trybunalski: 80,1-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Piotrków Trybunalski: 2145
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Piotrków Trybunalski: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Piotrków Trybunalski: 970,7342
Przedszkola bez specjalnych w mieście Piotrków Trybunalski: 3442
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Piotrków Trybunalski: 446,4111
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Piotrków Trybunalski: 62,12401
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Piotrków Trybunalski: 1,02058
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Piotrków Trybunalski: 861206
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Piotrków Trybunalski: 4 104-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Piotrków Trybunalski: 4 215-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Piotrków Trybunalski: 4 631-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Piotrków Trybunalski: 76,62027
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Piotrków Trybunalski: 49,31035
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Piotrków Trybunalski: 76,6824
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Piotrków Trybunalski: 49,3870
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Piotrków Trybunalski: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Piotrków Trybunalski: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Piotrków Trybunalski jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Piotrków Trybunalski, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Piotrków Trybunalski. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.